Teklip hasabyňyzy nädip pozmaly?

Bu gollanmada, domeniňizdäki e-poçta hasabyny nädip pozmalydygyny görkezeris.

  • 1. Profiliňize giriň.

  • 2. "Hasaby öçürmek" düwmesine basyň.

  • 3. Ýerine ýetirildi

Bellik. Hasabyňyzy pozanyňyzda serwerimizde saklanýan ähli maglumatlar öçüriler. Şonuň üçin maglumatlaryňyzy pozmazdan ozal ätiýaçlyk etmek möhümdir.

 

1. Profiliňize giriň.

1. Teklip goýmasyna giriň.

2. Çep paneldäki Profil ýa-da ýokarky nawigasiýa ulanyjy nyşanyna basyň.

3. Ýerine ýetirildi


2. "Hasaby öçürmek" düwmesine basyň.

1. "Hasaby öçürmek" baglanyşygyny tapyň.

2. Baglanyşyga basyň

3. Öçürmäni tassyklaň


3. Ýerine ýetirildi


Bu hemmesi! E-poçta hasaby hemişelik öçürildi.